Gospodarka odpadami i opłaty za korzystanie ze środowiska

Zapisz się

Katowice, 14.02.2019

godz. 09:00 - 16:00

Kraków, 28.02.2019

godz. 09:00 - 16:00

miejsce: Centrum Europrofes,

ul. Stawowa 10

miejsce: Centrum Europrofes,
al. Krasińskiego 10/4

Opis szkolenia

Dostępne terminy szkoleń

Praktyka ustawy Prawo ochrony środowiska oraz warsztat wypełniania formularzy

Warszawa, 14.03.2019

godz. 10:00 - 17:00

miejsce: Centrum Golden Floor, Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a

Opis szkolenia
Zapisz się
Opis szkolenia
Zapisz się

O szkoleniu

W I kwartale 2019 r. mija termin złożenia do Marszałka sprawozdania o odpadach, sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych a także sprawozdania za korzystanie ze środowiska i raportu do KOBIZE za 2018 rok. Od 24 stycznia 2018 marszałkowie województw prowadzą rejestr i bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - jakie nowe obowiązki ma przedsiębiorca? Zapraszamy na praktyczne szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną aktualne przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

Najważniejsze informacje

Koszt udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 799 zł netto


Osoby docelowe

Anna Zaporowska

prowadzące szkolenie

Korzyści

 • właściciele małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracownicy administracji
 • kancelarie prawne zajmujące się zagadnieniami ewidencji odpadów i ochrony środowiska

Szkolenie prowadzone jest przez Trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.

Szkolenie przekaże niezbędną wiedzę, która pomoże prawidłowo i precyzyjnie realizować obowiązki związane ze sprawozdawczością. Podczas warsztatów zostaną przećwiczone metody poprawnego wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz wypełnianie formularzy ewidencji.

Anna Rodak

Katowice, Kraków, Warszawa

Gdańsk, Poznań

Absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, kierownik ds. gospodarki odpadami w firmie EKO-PROJEKT, zajmującej się consultingiem z zakresu ochrony środowiska. Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie. Jest współtwórczynią licznych wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego , raportów oddziaływania inwestycji na środowisko i autorką opracowań dotyczących gospodarki odpadami. Na co dzień współpracuje z wieloma firmami produkcyjnymi oraz usługowymi, którym doradza w zakresie gospodarki odpadami i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Program szkolenia

1. Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska

 • Pozwolenia i decyzje środowiskowe (kto musi posiadać pozwolenie; kiedy wystarczy zgłoszenie instalacji; pozwolenia wodno prawne)
 • Rejestr BDO (kto musi się zarejestrować; gdzie umieszczać numer rejestrowy; kary za brak rejestracji; obowiązujące formularze rejestrowe i aktualizacyjne - które tabele wypełnić, jakie są wymagane załączniki, stawki opłat rejestrowych i rocznych)
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska (obowiązujące stawki i formularze w 2018 r.; terminy i miejsca przedkładania sprawozdań; opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar)

2. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska - praktyczne przykłady

 • Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania
 • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
 • Przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki – wspólne wypełnianie wykazu „krok po kroku”
 • Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2018 na konkretnych przykładach (samochody służbowe, maszyny robocze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana)
 • Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) – kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań, zasady sporządzania raportu. Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBiZE.
 • Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
 • Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów, jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów, komu można przekazywać odpady
 • Klasyfikacja odpadów – katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie
 • Obowiązkowa ewidencja odpadów – wzory karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
 • Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka za 2018 rok
 • Ćwiczenia w wypełnianiu dokumentów ewidencyjnych oraz zbiorczego zestawienia danych o odpadach, najczęstsze błędy
 • Zasady dotyczące postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym
 • Jakie zmiany planowane są w zakresie wystawiania KPO w związku z uruchomieniem BDO?

3. Gospodarka odpadami - najnowsze obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze

W cenę szkolenia wliczone są:

Materiały

Certyfikat

Przerwy kawowe

Lunch

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Pod okiem doświadczonego eksperta nabędziecie Państwo umiejętności samodzielnego wypełniania dokumentacji sprawozdawczej. Poznacie Państwo sposób raportowania do KOBIZE oraz zaznajomicie się z nowymi obowiązkami dla przedsiębiorców, m.in. koniecznością dokonania wpisu do rejestru i bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

Formularze zgłoszeniowe

znajdują się tutaj

Kontakt
Email biuro@explanator.pl
Phone +48 (61) 855 01 12 Fax +48 (61) 855 00 78 Website http://www.explanator.pl

Katowice
Kraków
Warszawa