Ochrona środowiska w 2020 roku

Dostępne terminy szkoleń

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów i sprawozdawczość w BDO

warsztaty praktyczne
Zapisz się
Zapisz się

miejsce: SALEOMEGA.pl sale szkoleniowe i konferencyjne ul. Dąbrowskiego 79a, Poznań

miejsce: Centrum Europrofes - Kraków, al. Krasińskiego 10/4

miejsce: Centrum Golden Floor, Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a

Zapisz się

Kraków, 11.12.2020

godz. 10:00 - 17:00

Poznań 3.12.2020

godz. 09:00 - 16:00

Warszawa, 26.11.2020

godz. 10:00 - 17.:00

Zapisz się

miejsce: Centrum Europrofes - Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 17, 4 piętro

Wrocław, 3.12.2020

godz. 10:00 - 17:00

Zapisz się

miejsce: Centrum Europrofes - Katowice, ul. Stawowa 10

Katowice, 18.12.2020

godz. 10:00 - 17:00

Zapisz się

miejsce: Hotel Oliwski-Gdańsk, ul. Piastowska 1

Gdańsk, 10.12.2020

godz. 10:00 - 17:00

O szkoleniu

Wszystkie podmioty korzystające ze środowiska powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza od 2020 roku mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie raportu wprowadzonego do krajowej bazy KOBIZE. Nowe przepisy odpadowe (o wytwarzaniu śmieci, które nie są zwykłymi odpadami komunalnymi) dotyczą zarówno dużej firmy produkcyjnej, jak fryzjerki czy sklepikarza. Za brak rejestracji w BDO Inspektorat Środowiska będzie nakładać wysokie kary. Składane sprawozdania do Marszałka Województwa będą mogły być przygotowane tylko przy pomocy systemu KOBIZE po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu danych dostępowych do swojego konta.


Zapraszamy na praktyczne szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną aktualne przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

Najważniejsze informacje

Koszt udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 799 zł netto


Osoby docelowe

Anna Zaporowska

Prowadzące szkolenie

Korzyści

 • właściciele małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracownicy administracji
 • kancelarie prawne zajmujące się zagadnieniami ewidencji odpadów i ochrony środowiska

Szkolenie prowadzone jest przez Trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.

W tym roku weszły w życie rewolucyjne zmiany w zakresie ewidencji odpadów i sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami.

Uruchomiona od 1 stycznia 2020 r. funkcjonalność BDO umożliwia kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewnia podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Zniknęły papierowe karty przekazania i karty ewidencji odpadów oraz zbiorcze zestawienia o odpadach składane do Marszałka Województwa, a dokumenty te muszą być sporządzane obowiązkowo w systemie teleinformatycznym po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu numeru rejestrowego BDO oraz dostępu do indywidualnego konta użytkownika.

Anna Łabędzka

Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice

Poznań, Gdańsk

Specjalista ds. ochrony środowiska w Eko-projekt, gdzie zajmuje się obsługą firm w zakresie ochrony środowiska. Wcześniej pracowała m.in w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz w fabryce Imperial Tobacco, gdzie prowadziła kompleksową obsługę zakładu pod kątem ochrony środowiska, a także nadzorowała i prowadziła gospodarkę odpadami.

Program szkolenia

1. Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska, pozwolenia i decyzje środowiskowe:

 • Najważniejsze przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska
 • Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
 • Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
 • Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków środowiskowych; zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne
 • Sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności)
 • Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych
 • Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane, procedury wydawania pozwoleń:
 • pozwolenia zintegrowane
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
 • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów

2. Nowy sposób naliczania opłat za korzystanie ze środowiska; sprawozdawczość do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE - przykłady praktyczne

 • budowanie struktury technologicznej zakładu
 • ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów
 • określanie czasu pracy instalacji i źródeł
 • lista substancji raportowanych do KOBIZE
 • raportowanie emisji z procesów prowadzonych poza instalacją
 • emisja z klimatyzacji w raporcie do KOBIZE
 • sprawozdanie ze środków transportu
 • korekta sprawozdań
 • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
 • Obowiązujące stawki opłat w 2020 r., termin i sposób przedkładania sprawozdania
 • Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
 • Jakich podmiotów gospodarczych dotyczy obowiązek raportowania do KOBIZE
 • Jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie? Jak i kiedy dokonywać zmian w posiadanym koncie?
 • Sporządzanie elektronicznego raportu krok po kroku (samochody służbowe, maszyny robocze, kotły grzewcze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana z procesów produkcyjnych):
 • statusy KPO - planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przyjęcie, potwierdzony transport, wycofane, odrzucone - omówienie różnic
 • jak przekazać odpad w BDO - omówienie krok po kroku procedury wysłania KPO
 • wycofanie KPO - kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO
 • odrzucenie KPO - jak skorygować masę i kod odpadu
 • jak wystawić kartę na odpady powstające w wyniku świadczenia usług u klienta
 • jakie dokumenty trzeba posiadać podczas transportu odpadów
 • Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie
 • Możliwości przekazywania odpadów - do odbiorcy, osób fizycznych (weryfikacja odbiorców, dopuszczalne ilości, sposób potwierdzania)
 • Prawidłowe sposoby magazynowania odpadów, jak wyznaczyć i oznakować miejsca magazynowania odpadów, planowane zmiany - projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
 • Baza danych BDO - podmioty zobowiązane do rejestracji w bazie danych o odpadach
 • Numer rejestrowy BDO - na jakich dokumentach trzeba go umieszczać
 • Logowanie do konta w bazie BDO, nadawanie uprawnień użytkownikom głównym i podrzędnym
 • Okres przejściowy dopuszczający sporządzanie papierowych KPO, uregulowania dotyczące awarii systemu BDO
 • Wypełnienie elektronicznej karty przekazania odpadu:

3. Gospodarka odpadami w praktyce: pozwolenia i sprawozdania środowiskowe, ewidencja odpadów i baza danych o odpadach (BDO)

 • Elektroniczne karty ewidencji odpadów
 • jak i kiedy dokonywać wpisów w karcie ewidencji odpadów
 • jak wypełniać KEO przy przekazaniu odpadów osobom fizycznym i poza RP
 • Ocena nowelizacji - korzyści, błędy, uwagi, spostrzeżenia - dyskusja
 • Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2019 i 2020 rok składane poprzez BDO
 • Elektroniczne karty ewidencji odpadów
 • Ocena nowelizacji - korzyści, błędy, uwagi, spostrzeżenia - dyskusja
 • Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2019 i 2020 rok składane poprzez BDO
 • jak i kiedy dokonywać wpisów w karcie ewidencji odpadów
 • jak wypełniać KEO przy przekazaniu odpadów osobom fizycznym i poza RP

W cenę szkolenia wliczone są:

Materiały

Certyfikat

Przerwy kawowe

Lunch

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Pod okiem doświadczonego eksperta nabędziecie Państwo umiejętności samodzielnego wypełniania dokumentacji sprawozdawczej. Poznacie Państwo sposób raportowania do KOBIZE oraz zaznajomicie się z nowymi obowiązkami dla przedsiębiorców, m.in. koniecznością dokonania wpisu do rejestru i bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

W salach, w których prowadzone są szkolenia wprowadzono procedury bezpieczeństwa sanitarnego dla przebywających w nich osób.

Formularze zgłoszeniowe

znajdują się tutaj

Kontakt:
E-mail biuro@explanator.pl
Tel. +48 (61) 855 01 12

Fax +48 (61) 855 00 78

www.szkolenia-konferencje.pl

Poznań
Wrocław
Gdańsk
Warszawa
Kraków
Katowice