Ochrona środowiska w 2020 roku

Dostępne terminy szkoleń

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

warsztaty praktyczne
Zapisz się
Opis szkolenia
Opis szkolenia
Zapisz się

miejsce: Centrum Europrofes - Kraków, al. Krasińskiego 10/4

miejsce: Centrum Golden Floor, Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a

miejsce: Centrum Europrofes - Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 17, 4 piętro

Opis szkolenia
Zapisz się

Warszawa, 14.02.2020

godz. 10:00 - 17:00

Kraków, 7.02.2020

godz. 10:00 - 17:00

Wrocław, 31.01.2020

godz. 10:00 - 17:00

Zapisz się
Opis szkolenia

miejsce: SALEOMEGA.pl

sale szkoleniowe i konferencyjne

ul. Dąbrowskiego 79a, Poznań

Poznań, 13.02.2020

godz. 09:00 - 16:00

O szkoleniu

Wszystkie podmioty korzystające ze środowiska powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza od 2020 roku mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie raportu wprowadzonego do krajowej bazy KOBIZE. Nowe przepisy odpadowe (o wytwarzaniu śmieci, które nie są zwykłymi odpadami komunalnymi) dotyczą zarówno dużej firmy produkcyjnej, jak fryzjerki czy sklepikarza. Za brak rejestracji w BDO Inspektorat Środowiska będzie nakładać wysokie kary. Składane sprawozdania do Marszałka Województwa będą mogły być przygotowane tylko przy pomocy systemu KOBIZE po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu danych dostępowych do swojego konta.


Zapraszamy na praktyczne szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną aktualne przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

Najważniejsze informacje

Koszt udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 799 zł netto


Osoby docelowe

Anna Zaporowska

Prowadzące szkolenie

Korzyści

 • właściciele małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracownicy administracji
 • kancelarie prawne zajmujące się zagadnieniami ewidencji odpadów i ochrony środowiska

Szkolenie prowadzone jest przez Trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.

Wraz z nowym rokiem weszły w życie rewolucyjne zmiany w zakresie ewidencji odpadów i sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami.

Uruchomienie od 1 stycznia 2020 r. funkcjonalności BDO umożliwia kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Znikną papierowe karty przekazania i karty ewidencji odpadów oraz zbiorcze zestawienia o odpadach składane do Marszałka Województwa, a dokumenty te będą musiały być sporządzane obowiązkowo w systemie teleinformatycznym po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu numeru rejestrowego BDO oraz dostępu do indywidualnego konta użytkownika.

Anna Łabędzka

Wrocław, Kraków, Warszawa

Poznań

Specjalista ds. ochrony środowiska w Eko-projekt, gdzie zajmuje się obsługą firm w zakresie ochrony środowiska. Wcześniej pracowała m.in w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz w fabryce Imperial Tobacco, gdzie prowadziła kompleksową obsługę zakładu pod kątem ochrony środowiska, a także nadzorowała i prowadziła gospodarkę odpadami.

Program szkolenia

1. Obowiązki związane
z korzystaniem ze środowiska:


 • Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
 • Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków środowiskowych; zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne
 • Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych

2. Pozwolenia i decyzje środowiskowe

 • Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane:
 • pozwolenia zintegrowane
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
 • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
 • Obowiązujące stawki opłat w 2019 r., termin i sposób przedkładania sprawozdania
 • Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
 • Jakich podmiotów gospodarczych dotyczy obowiązek raportowania do KOBIZE
 • Jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie? Jak i kiedy dokonywać zmian w posiadanym koncie?
 • Sporządzanie elektronicznego raportu krok po kroku (samochody służbowe, maszyny robocze, kotły grzewcze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana z procesów produkcyjnych):

3. Nowy sposób naliczania opłat za korzystanie ze środowiska; sprawozdawczość do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE - przykłady praktyczne

 • budowanie struktury technologicznej zakładu
 • ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów
 • określanie czasu pracy instalacji i źródeł
 • lista substancji raportowanych do KOBIZE
 • raportowanie emisji z procesów prowadzonych poza instalacją
 • emisja z klimatyzacji w raporcie do KOBIZE
 • sprawozdanie ze środków transportu
 • korekta sprawozdań

4. Gospodarka odpadami w praktyce: pozwolenia i sprawozdania środowiskowe, ewidencja odpadów i baza danych o odpadach (BDO)

 • Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
 • Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów - jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów, komu można przekazywać odpady
 • Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie
 • Wytyczne dotyczące zasad postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - zmiany w nowych obowiązkach dla przedsiębiorców:
 • kto musi się zarejestrować, do czego służy rejestr BDO
 • gdzie umieszczać numer rejestrowy
 • kary za brak rejestracji
 • obowiązujące formularze rejestrowe i aktualizacyjne - które tabele wypełnić, wymagane załączniki
 • stawki opłat rejestrowych i rocznych
 • zmiany w zakresie wystawiania KPO i prowadzenia ewidencji w związku z uruchomieniem BDO
 • Wypełnienie karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu - ćwiczenie
 • Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka za 2019 rok

W cenę szkolenia wliczone są:

Materiały

Certyfikat

Przerwy kawowe

Lunch

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Pod okiem doświadczonego eksperta nabędziecie Państwo umiejętności samodzielnego wypełniania dokumentacji sprawozdawczej. Poznacie Państwo sposób raportowania do KOBIZE oraz zaznajomicie się z nowymi obowiązkami dla przedsiębiorców, m.in. koniecznością dokonania wpisu do rejestru i bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

Formularze zgłoszeniowe

znajdują się tutaj

Kontakt:
E-mail biuro@explanator.pl
Tel. +48 (61) 855 01 12 Fax +48 (61) 855 00 78 www.explanator.pl

Poznań
Wrocław
Kraków
Warszawa